Så här ser det ut inne i Toby Byagård

Köket är bakom disken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den andra kortväggen finns ett Konstverk i trä av Bergökonstnären Bo-Göran Söderholm

 

Om man öppnar dörrana ser man föjande tavla. Detta konstverk har skaffats för att påminna om att Toby Byagård ursprungligen byggdes som ett Missionshus.

Konstverket hålls i detta läge vid den Gudstjänst som Korsholms Svenska Församling årligen håller Julannandagen, samt vi de tillfällen när någon ordnar ett dop i Byagården